Jiří Marek
noap@email.cz

(+420) 775 376 400Jiří Marek

born 1991 in Brno,
lives and works in Prague

Education:
2014 - 2017    Academy of Fine Arts in Prague, drawing studio J. Petrbok
2011 - 2014    Academy of Fine Arts in Prague, painting studio of prof. J. Sopko
2007 - 2011    High School of Fine Arts and Design, painting studio prof. P. Veselý, Brno
2004 - 2006    Basic School of Arts, Studio of Z. Podlezl, Brno

Awards:
2017    Nomination for the J. Hlávka Prize (Prague)
2015    AVU Studio Award (Prague)
2012    AVU Studio Award (Prague)

Collections:
Robert Runták Collection
COLLETT Prague | Munich Collection
Felix Jenewein Gallery Collection

Solo exhibitions:
2018    Monstera, Galerie Peron, Prague
2018    Something is Still Missing, Galerie Vyšehrad, Prague
2014    6th Exhibition, Studio Alta, Prague
2009    School Play / Schola Ludus, Orelský klub, Brno

Group exhibitions:
2019    Just Kids, The Chemistry Gallery, Prague
2019    Sex Kóma 37, DSC Gallery, Prague
2018    Sokolov Miracle, Church of st. Anthony of Padua, Sokolov
2017    Jenewein - Kutná Hora 2017, F. Jenewein Gallery, Kutná Hora
2017    New Wave AVU Graduates 17, Trade Fair Palace, National Gallery, Prague
2017    Missunderstand, Colloredo-Mansfeld Palace, GHMP, Prague
2016    Pavilon 34, Galerie 1. patro, Prague
2016    The Natural World, Prague House in Brussels, Brussels (BEL)
2015    Šuřka, Studio Alta, Prague
2015    To be Comprehended by Incomprehension, Galerie Sladovna, Žatec
2015    Black Horses, Adam Gallery, Brno
2015    Exhibition of prof. J. Sopko Painting Studio, Student Club Celetná, Prague
2015    Via Young Art, Galerie Via Art, Prague
2015    First Exhibition - Prezentation of Drawing Studio AVU, Dům U Zlatého Prstenu, GHMP, Prague
2015    Do not Forget - Exhibition of prof. J. Petrbok Drawing Studio, Galerie Sladovna, Žatec
2014    Crazy-ing, Studio Alta, Prague
2013    Lukov – Reciprocity, Topičův klub Topičova salonu, Prague
2013    Figurama, FA ČVUT, Prague, CZ
2012    Figurama, FA ČVUT, Prague, CZ
2010    MeltSecret, Žlutý kopec Gallery, Brno


Narozen 1991 v Brně, nyní žije a pracuje v Praze.

Studium:
2014 - 2017    Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér kresby J. Petrboka
2011 - 2014    Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér malby I. prof. J. Sopka
2007 - 2011    Střední škola umění a designu v Brně, Užitá malba prof. P. Veselého
2004 - 2006    Základní umělecká škola, (pod vedením Z. Podlezla), Brno

Ceny:
2017    Nominace na cenu J. Hlávky (Praha)
2015    Ateliérová cena AVU (Praha)
2012    Ateliérová cena AVU (Praha)

Sbírky:
Sbírka Roberta Runtáka
Sbírka COLLETT Prague | Munich
Sbírka Galerie Felixe Jeneweina

Samostatné výstavy:
2018    Monstera, Galerie Peron, Praha
2018    Something is Still Missing, Galerie Vyšehrad, Praha
2014    6. výstava, Studio Alta, Praha
2009    Škola hrou / Schola Ludus, Orelský klub, Brno

Skupinové výstavy (výběr):
2019    Just Kids, The Chemistry Gallery, Praha
2019    Sex Kóma 37, DSC Gallery, Praha
2018    Sokolovský zázrak, Kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov
2017    Jenewein - Kutná Hora 2017, Galerie F. Jeneweina, Kutná Hora
2017    New Wave Diplomanti AVU 17, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
2017    Missunderstand, Colloredo-Mansfeldský palác, GHMP, Praha
2016    Pavilon 34, Galerie 1. patro, Praha
2016    Přirozený svět, Pražský dům v Bruselu, Brusel (BEL)
2015    Šuřka, Studio Alta, Praha
2015    Pochopeni nepochopením, Galerie Sladovna, Žatec
2015    Černý koně, Adam Gallery, Brno
2015    Výstava studentů ateliéru prof. J. Sopka, Studentský klub Celetná, Praha
2015    Via Young Art, Galerie Via Art, Praha
2015    První výstava - Prezentace ateliéru kresby AVU, Dům U Zlatého Prstenu, GHMP, Praha
2015    Nezapomeň - Výstava ateliéru kresby Jiřího Petrboka, Galerie Sladovna, Žatec
2014    Šílení, Studio Alta, Praha
2013    Lukov - Vzájemnost, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2013    Figurama, FA ČVUT, Praha
2012    Figurama, FA ČVUT, Praha
2010    TaJe, Galerie Žlutý kopec, Brno